Flexmarkt uitdagingen

Voorbeeld case 1 :

Een dochteronderneming van een zakelijke IT dienstverlener in de flexmarkt met grote contract volumes.  Verplichte inzage geven in de contractafhandeling ? Verplichting vanuit een RFP of aanbesteding ?

Situatie :

 • Inhuur ICT freelancers (ZZP contracten ongeveer 800 per jaar.)
 • Afdeling contracten: bemiddeling max.200 contracten p.p. 
 • Situatie: afstemmen contracten tijdrovende bezigheid, zowel inhuurkant als verhuurkant. Incompleetheid, veel opvolgacties en hoge kans op foutieve invoer.

Huidige bereik :

 • Oude situatie compleetheid contracten 65% tot 70%;
 • Afwikkeling aantal contracten max. 200;
 • Lange doorlooptijd compleet maken contract (15 werkdagen en langer).

Resultaat na implementatie Peoplexchange :

 • Compleetheid contracten naar 98%;
 • Contracten verwerking ging van 200 naar 250 p.p.;
 • Doorlooptijd naar max. 10 werkdagen;
 • Meer commitment, (personeel).

Voorbeeld case 2 :

Een zorginstelling ziet een snelle toename van inhuur ZZP'ers waardoor geen overzicht en gevoelsmatig hoge kosten. Hoge eisen aan dossiers door BIG-registratie en HKZ-certificering.

Aanleiding van het gesprek : Operational excellence & inkoop managen

 • inhuur bij geselecteerde leveranciers tegen juiste tarieven;
 • complete proces flexibele inhuur digitaal managen;
 • proces accorderen uren optimaliseren

Resultaat:  Flexibele inhuur, transparant en overzichtelijk en snellere plaatsingen op vacatures, inzicht in prestaties leveranciers, besparing op inkoop, duidelijke en transparante proccesen