Verantwoordelijkheid

Door implementatie van PeopleXchange wordt inzichtelijk gemaakt welke rollen en verantwoordelijkheden de flexibele medewerkers, klanten en eigen personeel hebben. Het inzichtelijk maken en digitaliseren van de processen legt de verantwoordelijkheid daar waar het moet. Bij optimaal gebruik kunt u uw files 100% auditable krijgen.